Markax

Markax

Markax was founded in 2014 and performs construction works regarding water and sewerage, district heating, ground- and construction services as well as asphalt paving, primarily in the Stockholm and Gävleborg regions. Redditum owns the machines that Markax uses in its assignments.

Customers include JM, Siemens Energy, Sandviken Energi, Gävle Energi, Gävle Vatten, SBT Sweden, Gävle Municipality, Byggpartner i Dalarna, Sodexo, and more.

Markax has 56 employees and is headquartered in Gävle.

www.markax.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.