Lakers Group

Lakers Group

Lakers Group is a leading North European aftermarket service, project and specialist product provider of water and wastewater pumps, which serve as key components for transportation of water in the water infrastructure. Lakers Group consists of 25 cohesive companies in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany and the United Kingdom. The oldest company in Lakers Group was founded in 1937. Lakers Group has an attractive business model with a high degree of specialisation, 95% repeating revenue from a diversified base of over 40,000 customers and strong cash flow generation driven by limited investment needs in combination with solid profitability.

The overall service market for water and wastewater infrastructure is growing rapidly with megatrends such as aging water infrastructure, more extreme and changing weather conditions, urbanisation and favourable regulatory changes. The Lakers Group's addressable market size is estimated at approximately NOK 25 billion and is expected to grow by 4-5% per year.

Lakers Group has over 400 employees and is headquartered in Oslo.

www.lakersgroup.com

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.