Miva Montage

Miva Montage

Miva Montage AB takes an overall responsibility for installations of pipe, machine, HVAC, wastewater and ventilation projects. We also have very close relationships within sub-contractors in the construction, electricity, monitoring & control, and pump industries.

We are specialists within welding and are certified according to the ISO 3834-2 standard. All our welders have current licenses according to ISO 9606-1 and Miva Montage AB has corporate licenses (WPQR) according to EN15614 – Directive 97/23EC. This applies to different welding techniques and the most common materials in the industry.

www.mivamontage.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.