De tio största ägarna per den 30 september 2021 med för bolaget kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier Andel av aktier, %
Conny Ryk (Ryk Group AB) 18 548 319 21,1
Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) 9 891 450 11,3
Per Åhlgren (GoMobile Nu AB) 7 309 887 8,4
Olof Andersson  4 500 000 5,2
Olle Nykvist  4 500 000 5,2
Simon Göthberg  4 500 000 5,2
Erkan Sen 4 500 000 5,2
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 927 417 4,5
Swedbank Försäkring AB 3 737 077 4,3
Nordea Livförsäkring Sverige AB 3 617 088 4,1
ÖVRIGA 22 401 487 25,6
TOTALT (ca 10000 st) 87 432 725 100,0