De tio största ägarna per den 25 maj 2021 med för bolaget kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier Andel av aktier, %
RYK GROUP AB  18 200 000 21,8
ROSENQVIST GRUPPEN AB  10 000 000 12,0
GoMobile AB  7 282 538 8,7
Skandinaviska Betong Invest AB 5 000 000 6,0
Simon Göthberg  4 500 000 5,4
Olle Nykvist  4 500 000 5,4
Olof Andersson  4 500 000 5,4
Erkan Sen 4 500 000 5,4
Kilen 151 Strängnäs AB  4 000 000 4,8
Sterner Stenhus Holding AB 3 200 000 3,8
ÖVRIGA 17 902 920 21,4
TOTALT (ca 6000 st) 83 585 458 100,0