De tio största ägarna per den 30 juni 2021 med för bolaget kända förändringar.

Aktieägare Antal aktier Andel av aktier, %
Conny Ryk (Ryk Group AB) 18 200 000 21,6
Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) 9 891 450 11,7
Per Åhlgren (GoMobile Nu AB) 7 300 393 8,6
Olof Andersson  4 500 000 5,3
Olle Nykvist  4 500 000 5,3
Simon Göthberg  4 500 000 5,3
Erkan Sen 4 500 000 5,3
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 099 957 4,9
Swedbank Försäkring AB 3 174 848 3,8
Nordea Livförsäkring AB 1 912 700 2,3
ÖVRIGA 16 722 844 19,8
TOTALT (ca 6000 st) 84 422 719 100,0