Årsstämma den 26 juni 2020

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 19 augusti 2019

Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag
Bilaga A - Villkor för teckningsoptioner
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 kap 6 §
Revisorns yttrande ang 13 kap 6 §

Årsstämma den 28 juni 2019

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedning inför årsstämman
Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 27 juni 2018

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Investor presentation
Valberedning inför årsstämman
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 12 april 2018

Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag punkt 6
Styrelsens förslag punkt 7
Styrelsens redogörelse enligt 13 Kap
Yttrande ABL 13 Kap
Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma den 23 maj 2017

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 8 juni 2016

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till disposition
Styrelsens förslag till bolagsordning och nyemission
Styrelsens förslag till emission av konvertibler
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens redogörelse 15 kap 9 § ABL
Revisorsyttrande
Valberedningens förslag
Information om föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens förslag till dagordning
Kallelse till årsstämma