Vestum strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva bolagsstyrningsprocesser för att säkerställa att verksamheten skapar långsiktigt värde för aktieägarna. Till grund för Vestums bolagsstyrning ligger både externa och interna styrinstrument.

 

Rapport Ladda ner
Bolagsstyrningsrapport 2022
Bolagsstyrningsrapport 2021

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender