Magnus Thorling Revisor

Vald revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig för revisionen.