Niklas Renström Revisor

Vald revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig för revisionen.