Simon Göthberg har utsetts till ny VD för Vestum – Conny Ryk föreslås till styrelseordförande

Styrelsen har idag utsett Simon Göthberg till ny VD för Vestum AB (publ) (”Vestum”) med tillträde den 1 november 2023. Vestums nuvarande VD Conny Ryk kommer, i samband med att han lämnar sin roll som VD, att föreslås som ny styrelseordförande för Vestum.

Simon Göthberg är en av medgrundarna till Vestum och han innehar i dag rollen som vice VD och förvärvschef för bolaget. Innan Simon var med och grundade Vestum 2021 var han verksam inom private equity och corporate finance i såväl Sverige som USA. Simon har en Bachelor´s degree i Business Administration från University of Southern California.

Kommentar från Vestum vice VD och förvärvschef, Simon Göthberg:

Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag tar mig an uppdraget som VD. Vestum har fantastiska verksamheter och medarbetare som har möjliggjort Vestums fina tillväxtresa och det känns oerhört spännande att få utforska alla de möjligheter som ligger framför oss i vår fortsatta strävan att bli ledande inom hållbar och samhällsviktig infrastruktur. Jag ser också mycket fram emot att få fortsätta mitt mångåriga samarbete med Conny Ryk, men nu som VD respektive styrelseordförande.

Valberedningen i Vestum har förklarat att den har för avsikt att föreslå Conny Ryk som ny styrelseordförande för Vestum i samband med att denne lämnar sin roll som VD för bolaget. Vestums styrelse har därför för avsikt att under hösten 2023 kalla till en extra bolagsstämma för att behandla styrelseförändringen. Conny Ryk, som var initiativtagare till Vestum och har varit dess VD sedan starten, är bolagets största aktieägare.

Kommentar från Vestums VD, Conny Ryk:

Jag har under de senaste tjugo åren grundat och drivit flera framgångsrika bolag, och Vestum är inget undantag. Vestum är i dag en industrikoncern med över 2 000 anställda som fokuserar på att tillhandahålla specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Under senare tid har vi dessutom framgångsrikt listat Vestum på Nasdaq Stockholms huvudlista, renodlat verksamheten genom en strategisk avyttring, effektiviserat kapitalstrukturen samt etablerat nya hållbarhetsmål. Det känns därför som en naturlig tidpunkt för mig att lämna över VD-skapet till Simon Göthberg, som i dag är Vestums vice VD och förvärvschef. Min tro på Vestums vision och strategi är orubbad och mitt fortsatta engagemang i Vestum är långsiktigt. Min avsikt är därför att kvarstå som Vestums största ägare samt att axla rollen som styrelseordförande, vilket ger mig möjlighet att i större utsträckning fokusera på strategiska frågor som är avgörande för Vestums fortsatta framgång. Jag känner mig trygg med Simons ledarskap och jag ser fram emot att i egenskap av styrelseordförande utveckla Vestums strategi och fortsätta koncernens tillväxtresa tillsammans med övriga styrelsen och ledningen i Vestum.

Kommentar från Vestums styrelseordförande, Per Åhlgren:

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Conny Ryk för ett fantastiskt arbete i att etablera Vestum som en ledande industrikoncern inom samhällsviktig infrastruktur. Conny har varit helt avgörande för den kraftiga tillväxtresa som präglat Vestum sedan starten. Under Connys tid som VD har Vestum vuxit från en lokal verksamhet i Stockholmsområdet med ett börsvärde om 140 MSEK till en nordeuropeisk industrikoncern med marknadsledande positioner med ett börsvärde om 4 mdr SEK. Samtidigt känner sig styrelsen trygg med valet av Simon Göthberg som Vestums nya VD och vi är övertygade om att Simon är rätt person för att leda Vestum genom nästa tillväxtfas. Det känns också väldigt glädjande att Conny Ryk, som är Vestums största ägare, har förklarat att han även fortsättningsvis har ett långsiktigt engagemang i bolaget och att valberedningen har för avsikt att föreslå honom som ny styrelseordförande för Vestum. Det har för egen del varit ett nöje att i egenskap av styrelseordförande följa Vestums utveckling och jag ser fram emot att fortsätta följa bolaget som styrelseledamot.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender