Nyhet

Vi välkomnar 4 nya bolag till Vestum

Vestum genomför fyra nya förvärv av specialistbolag med exponering mot byggindustrin

Containertjänst i Tyresö

Containertjänst i Tyresö är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Leveranser utgår från CTAB:s depåer i Länna och Sollentuna. I CTAB:s erbjudande ingår bland annat kylcontainers, förrådscontainers, byggcontainers, kontorscontainers och körplåtar. CTAB:s huvudmarknad är Stockholm och Mälardalen.

Mälardalens Spår och Anläggning

Mälardalens Spår och Anläggning bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation.

MSA:s huvudmarknad är södra delen av Mälardalen.

GGAL Group

GGAL Group är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entreprenadmarknaden i Sverige. GGAL:s kunder är indelade i fem segment: återförsäljare, småhustillverkare, glasmästerier, byggbolag och privatkunder. I GGAL:s erbjudande ingår uterum samt glaspartier av alla former – allt från oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier.

Installera SW

Installera SW är en totalleverantör av elinstallationer och projekterar samt utför alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i både privat och offentlig miljö. Installera arbetar utifrån affärsområdena entreprenad, fastigheter & service samt privatbostäder.

Läs pressmeddelandet