Nyhet

Vi välkomnar Sanera Stockholm

Vi välkomnar Sanera Stockholm till Vestum! Bolaget erbjuder heltäckande tjänster inom rivning, sanering och håltagning. Fokus skall ligga på selektiv och dammfri rivning i storstadsregionerna med inriktning mot byggrelaterade företag, försäkringsbolag samt fastighetsbolag. Målet är att uppfattas som det mest engagerade och kunniga företaget på marknaden.


Vi passade på att ställa några korta frågor till Mikael Ljungqvist, VD

Hur ska man tänka kring er marknad?
Vi definierar vår marknad som rivningsarbeten vid serviceprojekt, rotprojekt, entreprenadprojekt under 5 MSEK inom Stockholms Län. Vi segmenterar marknaden enligt specialkompetenser (håltagning, sanering, etc.) och målgrupper (mindre, mellan, stora) där storlek på projekt går hand i hand med storlek på företag. Vi gör satsningar på starka marknader som geografiskt ligger i anslutning till Stockholms Län (Uppsala mfl). Marknaden är stor och växande och drivs av ständigt höjda krav från myndigheter (tillstånd, kvalitet/miljö, etc.) samt branschspecifika krav (specialkompetens, utbildningar, tillstånd, etc.) vilket gynnar seriösa aktörer som oss.

Kan du berätta lite om hur ett typiskt projekt ser ut?
Det mest förekommande rivningsprojektet är ett serviceprojekt som pågår i 2-4 dagar. Kunden är återkommande och beställningstypen är löpande med öppen redovisning av timmar, maskiner, förbrukningsmaterial samt ev. inköp. Våra mest typiska håltagnings- och asbestprojekt påminner om rivningsprojekt, men går oftast snabbare att utföra.

Vad ser du mest fram emot under resan med Vestum?
Vi har byggt Sanera med stor entreprenörsanda och tydligt fokus på våra kunder och miljön. Detta ser vi även kommer att fortsätta under Vestum-paraplyet. För oss har det varit viktigt att hitta en långsiktig partner som har just entreprenörskap som ett av sina ledord. Vi skulle inte trivas i en miljö där våra idéer blir strypta eller på något sätt bakbundna. Nytänkande och driv ligger i vårt DNA och här känner vi att Vestum är på helt samma bana. Vi ser också stor nytta av att på lite sikt kunna samverka i koncernen med andra förvärvade bolag inom Vestum-koncernen. Det tror vi kan leda till ytterligare affärer för alla inblandade. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Vestum!

Vi tackar Mikael och hälsar honom med team återigen välkommen till Vestum!


Om Sanera Stockholm
Sanera är ett nytänkande riv- och saneringsföretag som levererar heltäckande tjänster inom rivning och sanering med målet att uppfattas som det mest engagerade, kunniga och miljömedvetna företaget på marknaden. Bolagets inriktning återfinns på utmanande projekt där människan och miljön står i fokus.

Sanera har sedan starten 2002 arbetat med målet att vara den mest framstående rivnings- och saneringsentreprenören i Stockholmsregionen. Återkommande kunder och beställare med höga krav på arbetsmiljö och kvalitet har varit en förutsättning för att kunna utvecklas. Inom sanering erbjuder bolaget tjänster för brand, vatten och mögelskador i hem och offentliga miljöer. Fokus är på komplexa projekt innefattande bland annat förskolor, sjukhus, kontor och industrilokaler.

Bolaget har 26 anställda.