Sanera Stockholm

Sanera är ett nytänkande riv- och saneringsföretag som levererar heltäckande tjänster inom rivning, sanering och håltagning. Sanera fokuserar på selektiv och da...

Läs mer

Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges största montageföretag inom områdessäkerhet: en rikstäckande och fristående entreprenör med bred kompetens inom så...

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad utför kvalificerade entreprenadprojekt i järnvägsmiljö samt inom kollektivtrafik. Med specialutbildad personal och stor erfarenhet av arb...

Läs mer

Containertjänst

Containertjänst i Tyresö är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter f...

Läs mer

Mälardalens Spår och Anläggning

Mälardalens Spår och Anläggning bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation....

Läs mer

GGAL Group

GGAL Group är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entrep...

Läs mer

Installera SW

Installera SW är en totalleverantör av elinstallationer och projekterar samt utför alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i både privat och offentlig...

Läs mer

Allakustik Underbara Tak

Allakustik Underbara Tak grundades 1994 och är en ledande undertakskoncern bestående av tre dotterbolag med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Allakustik...

Läs mer

Rönnmarks Undertak

Rönnmarks Undertak har i över 50 år utfört undertaksentreprenader till bland annat kontor, skolor, restauranger, sjukhus, tågstationer, häkten och badhus. Bolag...

Läs mer

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna

MTB utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten. MTB har sedan starten utfört mycket arbeten mot bostadsrättföreningar d...

Läs mer

FlexiRail

FlexiRail grundades år 2010 av Fredrik Jodstam, Mats Olsson och Thomas Söderman och är verksamt inom infrastrukturentreprenader med fokus på drift, underhåll, f...

Läs mer

Hyrex

Hyrex grundades 1979 och är idag en ledande aktör inom väderskydd för byggindustri och infrastruktur. Bolaget monterar och hyr ut byggnadsställningar, väderskyd...

Läs mer

Forsmans VVS

Forsmans bedriver installationsverksamhet inom VVS-branschen i framförallt Stockholm och Mälardalen. Forsmans utför alla typer av uppdrag för företag, privatpe...

Läs mer

Powerstruc

Powerstruc grundades år 2011 och är ett nischat infrastrukturentreprenadbolag inom järn- och spårvägssektorn med inriktning på kontaktledningsarbeten.  Powerst...

Läs mer

Plåtslagaren

Plåtslagaren grundades 1982 och utför byggnadsplåtslageri mot kunder inom bygg och fastigheter. I erbjudandet ingår kopparbeten, bandtäckningar, tätskikt, taksä...

Läs mer

Skåne Montage

Skåne Montage grundades 1979 och har 40 års erfarenhet av att leverera helhetslösningar inom akustik och undertak till kunder i Skåne. Bolaget samarbetar med al...

Läs mer

Swerör

Swerör har över 17 års erfarenhet av att utföra installationer inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla i Göteborgsområdet. Samtliga montörer och tjän...

Läs mer

Hanell Entreprenad

Hanell grundades 2012 och är ett nytänkande specialistbolag som utför underhållsarbeten och entreprenader inom järnvägssektorn. Erbjudandet består av helhetslös...

Läs mer

Arctic Infra

Arctic Infra bygger infrastruktur i Norrbotten och Västerbotten med uppdrag inom mark, infrastruktur och anläggning. Med tre affärsområden, och uppdrag från Ske...

Läs mer

Takakustik

Takakustik levererar helhetslösningar inom undertak och akustik till kunder i framför allt Stockholmsregionen. Bolaget samarbetar med alla leverantörer på markn...

Läs mer

Markax

Markax grundades 2014 och utför anläggningsuppdrag avseende VA och fjärrvärme, bygg-, mark- och anläggningsservice samt asfaltsbeläggning, företrädesvis i regio...

Läs mer

Vestums process

Identifiering

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.