Filtrera land

Filtrera bransch

Sortera

A&J Pump Service Lakers Oy

Läs mer

Ahlström & Persson

Läs mer

Allakustik Underbara Tak

Läs mer

Alther Pumpen

Läs mer

Amsler Hiss

Läs mer

Apollo Brandmaterial

Läs mer

Arctic Infra

Läs mer

Containertjänst

Läs mer

Driftsteknikk

Läs mer

Driftsteknikk Industrier

Läs mer

Ekmans Ståldörrar

Läs mer

El & Driftsteknik i Strängnäs

Läs mer

Elcentralen

Läs mer

Electro Performance

Läs mer

ElectroCare

Läs mer

Elmodan

Läs mer

Elmotorservice

Läs mer

Filtrena

Läs mer

FlexiRail

Läs mer

Forsmans VVS

Läs mer

GGAL Group

Läs mer

GW Asfalt

Läs mer

Gävle Tryckkärl och vatten

Läs mer

Hanell Entreprenad

Läs mer

Herrmann Pumpen-Technik

Läs mer

Hyrex

Läs mer

Infracon

Läs mer

Installera SW

Läs mer

Kafra

Läs mer

KWA Isolerteknik

Läs mer

Lakers Group

Läs mer

LFG Pumpeteknikk

Läs mer

Markax

Läs mer

Miva Montage

Läs mer

MR Entreprenad

Läs mer

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna

Läs mer

Mälardalens Spår och Anläggning

Läs mer

Norsk Pumpeservice

Läs mer

Oslo Pumpeservice

Läs mer

Plåtslagaren

Läs mer

Powerstruc

Läs mer

Pump & Vattenteknik

Läs mer

Pumpe-Service

Läs mer

Pumpeteknikk

Läs mer

Pumppulohja

Läs mer

Pumps Supplies

Läs mer

Pumpsnabben

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad

Läs mer

Rönnmarks Undertak

Läs mer

Sanera Stockholm

Läs mer

Skandinaviska Områdesskydd

Läs mer

Skåne Montage

Läs mer

Swerör

Läs mer

Takakustik

Läs mer

Tannefors Glas

Läs mer

Universalisolering

Läs mer

Watman Engineering

Läs mer

Vestums process

Identifiering

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.