Swerör

Swerör

Swerör har över 17 års erfarenhet av att utföra installationer inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla i Göteborgsområdet.

Samtliga montörer och tjänstemän i Swerör är certifierade inom Säkert Vatten, Heta Arbeten, liftkort samt tunga lyft. Alla projektledare har en godkänd projektledarutbildning eller ingenjörsutbildning. Bland kunderna finns JM, PEAB, Skanska, Veidekke, Bygg Göta i Göteborg, Vestia, med flera. 

www.sweror.se
Sverige
Göteborg
Services

Vestums process

Identifiering

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.