Allakustik Underbara Tak

Allakustik Underbara Tak

Allakustik Underbara Tak grundades 1994 och är en ledande undertakskoncern bestående av tre dotterbolag med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Allakustik offererar och utför projekt på marknadens alla förekommande undertakstyper och installerar akustiktak åt bland annat byggföretag, restauranger, butiker, kontor, skolor, sjukhus, tågstationer, häkten och badhus. I erbjudandet ingår produkter för undertak, väggabsorbenter, ljudmätning och belysning. Ett undertak med akustikplattor skapar en trivsam miljö och går att montera i alla typer av lokaler.

Allakustik Underbara Tak ingår i WAGAB-koncernen, ett helägt portföljbolag till Vestum.

Allakustik har 101 anställda och har sitt huvudkontor i Bromma.

www.allakustik.se

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.