Pump Supplies

Pump Supplies

Pump Supplies grundades 1982 och är en ledande leverantör av elektriska pumpar i Storbritannien och Irland. Vår verksamhet, som drivs av 5 strategiskt belägna depåer, är specialiserad på alla aspekter av pumpverksamheten, från uthyrning av utrustning och service till försäljning och installation av pumpstationer.

Som Storbritanniens ledande distributör av Flygt-pumpar har vi oöverträffade lagernivåer av nya pumpar, reservdelar och tillbehör, så att vi kan erbjuda en komplett lösning till våra kunder.

Pump Supplies finns i:
Bodmin
Winsford
Gloucester
Port Talbot (huvudkontor)

www.pumpsupplies.co.uk

Vestums process

Identifiering

Vi strävar efter att kontinuerligt föra diskussioner med intressanta förvärvskandidater både direkt och genom företagsrådgivare. Totalt utvärderas över ett hundratal bolag årligen.

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.