Allakustik Underbara Tak

Allakustik Underbara Tak

Allakustik Underbara Tak was founded in 1994 and is a leading Group focused on suspended ceilings. It consists of three subsidiaries with offices in Stockholm, Gothenburg and Malmö.

Allakustik sells and delivers all types of suspended ceilings and installs acoustic ceilings for clients including construction companies, restaurants, shops, offices, schools, hospitals, train stations, jails and indoor swimming pool facilities. The company also offers products for wall absorbers, sound measurement and lighting. A suspended ceiling with acoustic tiles creates a pleasant environment and can be installed in all types of premises.

Allakustik Underbara Tak is part of the WAGAB Group, one of Vestum’s wholly owned portfolio companies.

Allakustik has 101 employees and is headquartered in Bromma.

www.allakustik.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.