FlexiRail

FlexiRail

FlexiRail was founded in 2010 by Fredrik Jodstam, Mats Olsson and Thomas Söderman and undertakes railway-related infrastructure projects, including maintenance, troubleshooting and new construction. FlexiRail's customers are mainly in Mälardalen.

FlexiRail has extensive experience of working with and managing all types of railway-related jobs. By carrying out major assignments in Nyköping and the Stockholm region, FlexiRail has gained a unique market position that has turned the small company into a major player.

FlexiRail has 11 employees and is headquartered in Nyköping.

www.flexirail.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.