KWA Isolerteknik

KWA Isolerteknik

KWA Isolerteknik was founded in 2014 and performs insulation services for pipe companies, ventilation companies, property owners and the shipbuilding and manufacturing industries. The company is a complete partner in industrial insulation, sheet metal insulation, marine insulation, fire insulation, fire sealing, ventilation insulation, pipe insulation and sound insulation.

The company is mainly active in Western Sweden and among the customers are Assemblin, Bravida, Sandbäckens Rör, Göteborg Energi, Tingstad, and more.

KWA Isolerteknik has 47 employees and is headquartered in Kungälv.

www.kwaisol.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.