Norsk Pumpeservice

Norsk Pumpeservice

Norsk Pumpeservice AS has for more than 35 years delivered freshwater supplies to households and cabins. For us it is most important that the customer gets the best possible water supply fitting their needs. Therefore, we have a wide spectre of pumps, pressure tanks, and pump equipment in stock, and can custom-build any system in a short amount of time.

Since early 2000, Norsk Pumpeservice AS has sold rock drilling equipment for well drilling, piling and surface drilling. We always have a strong focus on quality and stock a wide spectre of different drill systems and dimensions. In 2017 we expanded into the water treatment business, and with our huge experience with freshwater pump supply we can now offer complete systems for any needs.

www.norskpumpeservice.no

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.