Pump Supplies

Pump Supplies

Founded in 1982, Pump Supplies is a leading supplier of submersible electric pumps in the UK and Ireland. Operating out of 5 strategically located depots, our business specialises in all aspects of the pumping business, from equipment hire and service to sales and pump station installation.

As the UK’s leading distributor of Flygt pumps, we hold unrivalled stock levels of new pumps, spare parts and accessories, so we can offer a complete solution to our customers.

Pump Supplies are located in:
Bodmin
Winsford
Gloucester
Port Talbot (Head Office)

www.pumpsupplies.co.uk

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.