Rönnmarks Undertak

Rönnmarks Undertak

Rönnmarks Undertak has more than 50 years of experience in supplying suspended ceilings for offices, schools, restaurants, hospitals, train stations, jails and indoor swimming pool facilities. The company consists of two subsidiaries and has its offices in Sollentuna.

Rönnmarks specializes in complex suspended ceiling projects and works closely with the customer from start to finish to ensure optimal coordination. The company offers services within technical innovation, acoustic solutions, project management and construction services. Suspended ceilings and sound absorbers can significantly improve a work environment by capturing sounds and minimizing noise.

Rönnmarks Undertak is part of the WAGAB Group, one of Vestum’s wholly owned portfolio companies.

Rönnmarks Undertak has 29 employees and is headquartered in Sollentuna.

www.ronnmarks.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.