Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad takes on complex construction projects within the railway and public transport industries. The company has the ability to carry out a wide variety of projects thanks to its specialist staff and extensive experience of working on railways. The company's main focus areas include renovation of existing tracks, building new tracks, maintaining and building ducts, noise protection walls and platforms. The company also takes on other projects related to the railway industry and its customers.

Rosenqvist Entreprenad aims to continuously develop and improve its working methods, machinery and tools. It is constantly working together with its staff to prepare the business for the major investments planned for improving today's infrastructure, in order to actively contribute to a safe railway and public transport system that is accessible for everyone.

The company has 63 employees.

www.rosenqvistentreprenad.se

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.