Sanera

Sanera

Sanera is an innovative demolition and remediation company that delivers comprehensive services for demolition, remediation and hole-drilling. Sanera focuses on selective and dust-free demolition in metropolitan regions oriented towards construction-related companies, insurance companies and real estate companies.

Since its inception in 2002, Sanera has worked toward its goal of being considered the most committed, knowledgeable and environmentally conscious company on the market. Having recurring customers and clients with high demands for quality and work environments has been key in developing the business. The company offers remediation services for fire, water and mold damage both in homes and public environments. The focus is on complex projects, including pre-schools, hospitals, offices and industrial premises.

The company has 26 employees.

www.saneringar.com

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.