Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd is one of the largest installation companies in Sweden within the perimeter protection security industry. It is a nationwide and independent company with widespread expertise within both assembling and installing automation and passageway systems.

Since the company was founded in 2005, it has carried out more than 7,000 installations around the country for businesses, municipalities and private individuals. The company also has its own online store (www.stangselbutiken.se) where customers can find a large selection of products from world-leading suppliers, enabling them to carry out their own installations with the same high quality.

Kenit Produkt is a sister company to Skandinaviska Områdesskydd focused on purchasing materials for the group. Kenit Produkt has Skandinaviska Områdesskydd as its only customer.

The companies have a total of 29 employees.

www.skandinaviska.nu

Vestums process

Identifiering

För att ändra till engelska: Gå in på Our companies-sidan och ändra blocken på den sidan :)

Utvärdering

Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd parametrar där Vestum skapar sig en djupare förståelse för affärsmodell, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och utsikter samt nyckelpersoners fortsatta engagemang. I samband med utvärderingen utformar Vestum en värdeskapandehypotes om hur vi kan vara med och bidra för att driva lönsam tillväxt.

Genomförande

I genomförandefasen går Vestum igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av det förvärvade bolaget som avslutas med förhandling och avtalssignering.

Uppföljning

Efter att förvärvet har genomförts utarbetas en plan tillsammans med koncernledningen för hur verksamheten kan involveras i koncernen på bästa sätt för att dra nytta av de fördelar som kommer med att vara en del av Vestum. Utöver att tillsammans arbeta med strategiska frågor som uppstår håller det förvärvade bolagets ledning en kontinuerlig dialog med delar av koncernledningen. Fokus i den löpande styrningen är tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning.