Hoppa till huvudinnehållet

LÅNGSIKTIG OCH LÖNSAM TILLVÄXT

Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig och lönsam tillväxt.

Vestums finansiella mål baseras på koncernens och portföljbolagens affärsplaner. Målen ska uppnås genom, bland annat, organisk vinsttillväxt, ökad kassaflödesgenerering, en effektiviserad kapitalstruktur samt förvärvsdriven tillväxt anpassad till marknadsklimatet.

VÅRA FINANSIELLA MÅL

VINSTTILLVÄXT

≥15% EBITA-tillväxt per aktie

Genomsnittlig årlig tillväxt på medellång sikt

MARGINAL

≥12% EBITA-marginal

På medellång sikt

KAPITALSTRUKTUR

≤2,5x Nettoskuld i relation till EBITDA

UTDELNINGSPOLICY