Kontakt

För prenumeration på pressmeddelanden och delårsrapporter, anmäl dig via prenumerationsfunktionen.


För ärendena nedan, vänligen kontakta:

Investerare och analytiker
Simon Göthberg
+46 (0)737 547 454
simon.gothberg@vestum.se

Media och regulatoriskt 
Olle Nykvist
+46 (0)721 776 154
olle.nykvist@vestum.se


För övriga ärenden, vänligen kontakta:
info@vestum.se