Hoppa till huvudinnehållet

SIMON GÖTHBERG

VD

Skicka mail

Födelseår: 1989
Huvudsaklig utbildning:
Bachelor’s Degree, Finance

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Vice VD & Head of M&A, Vestum
Private Equity, Helix Kapital
Investment Banking, Danske Bank

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
-

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 741 416 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

OLOF ANDERSSON

CFO

Skicka mail

Födelseår: 1981
Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business & Economics

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
CFO, Max Burgers
CFO, KVD
Vice President of FP&A, Klarna

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
-

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 530 000 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

OLLE NYKVIST

General Counsel & Head of Group functions

Skicka mail

Födelseår: 1984
Huvudsaklig utbildning:
LL.M.

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Styrelseledamot, Vestum
Partner/advokat, Cirio Advokatbyrå
Group Legal Counsel, Ericsson
Hovrättsassessor, Svea hovrätt

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Styrelseordförande, Selma Legal AB
Styrelseordförande, Eida Systems AB

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 600 000 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.