Vi fördelar koncernen i de tre segmenten Water, Services och Infrastructure.

Segmenten utgörs av specialiserade verksamheter med lång branscherfarenhet och stark lokal förankring. Vi finns med nästan 2 000 anställda i fyra länder.   

Nettoomsättnings-fördelning per segment

Ebita-fördelning per segment

Water

Infrastructure

Services

Water

Inom Water erbjuder vi specialiserade tjänster och produkter inom vattenteknik som fokuserar på att förbättra vatteninfrastrukturen.

Water

Services

Specialiserade tjänster och produkter till kommersiella fastigheter.

Services

Infrastructure

Specialiserade arbeten inom mark & anläggning, järnväg och annan infrastruktur.

Infrastructure