Hoppa till huvudinnehållet

CONNY RYK

Styrelseordförande

Födelseår: 1983
Invald: Styrelseordförande sedan 2023
Utskottsarbete: Ordförande i ersättningsutskottet

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare & VD, Vestum
Grundare och VD, Sortera AB
Grundare och VD, RYK GROUP
Styrelseledamot, Norsk Gjenvinning

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Styrelseledamot, RYK GROUP

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
63 541 993 aktier
630 176 teckningsoptioner av serie 2021/2025
1 015 961 teckningsoptioner av serie 2022/2025

 

Oberoende:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

PER ÅHLGREN

Styrelseledamot

Födelseår: 1960
Invald: Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseordförande 2019-2023)
Utskottsarbete: -

 

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business administration

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare, Mangold Fondkommission
Grundare, GoMobile nu

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Styrelseordförande, Mangold Fondkommission
Styrelseledamot GoMobile nu
Styrelseledamot, Bong

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
24 199 390 aktier

 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

JOHAN HEIJBEL

Styrelseledamot

Födelseår: 1975
Invald: Styrelseledamot sedan 2016
Utskottsarbete: Ordförande i revisionsutskottet

 

Huvudsaklig utbildning:
Fristående kurser i företagsekonomi och juridik

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
VD, Novestra
CFO, Qbranch

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
CFO, Strax

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
435 435 aktier

 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

ANDERS ROSENQVIST

Styrelseledamot

Födelseår: 1968
Invald: Styrelseledamot sedan 2021
Utskottsarbete: Medlem i revisionsutskottet

 

Huvudsaklig utbildning:
Grundskola

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare, Rosenqvist Gruppen
Grundare, Rosenqvist Entreprenad

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
VD och styrelseledamot, Rosenqvist Gruppen

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
30 000 000 aktier

 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

HELENA FAGRAEUS LUNDSTRÖM

Styrelseledamot

Födelseår: 1981
Invald: Styrelseledamot sedan 2021
Utskottsarbete: Medlem i ersättningsutskottet

 

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Engineering Physics

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Chief Sustainability & Strategy Officer, X Shore
Head of Via Summa, Summa Equity
Senior Director, Arla Foods

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Chief Strategy Officer, Solkompaniet

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
-

 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

SIRI HANE

Styrelseledamot

Födelseår: 1984
Invald: Styrelseledamot sedan 2023
Utskottsarbete: Medlem i revisionsutskottet

 

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business

 

Arbetslivserfarenhet (urval):
Head of Digital, UC
Head of Consumer, Collector Bank
CEO, Lendo

 

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Director, Business Insight, Enento Group
Styrelseledamot, Duunitori

 

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
-

 

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.