Hoppa till huvudinnehållet

OM VESTUM

Vestumkoncernen består av mer än 60 specialistbolag med över 
1 800 anställda som tillhandahåller tjänster och produkter för hållbar och kritisk infrastruktur. Vi är specialister på hållbar utveckling och har genom vår robusta närvaro i Storbritannien och Skandinavien en stark position på den nordeuropeiska marknaden. 

 

Vi utvecklar och förvärvar specialistbolag med bevisade affärsmodeller, hållbara konkurrensfördelar och stark lokal närvaro inom segmenten Water, Services och Infrastructure. Vestums affärsmodell bygger på decentraliserat styre, starkt bransch- och kundfokus, samt entreprenöriell drivkraft. Vår ambition är att växa och bli den ledande nordeuropeiska industrikoncernen inom specialiserade tjänster och produkter för en hållbar infrastruktur. Med ett tydligt fokus på affärsutveckling och hållbarhet som affärsdrivande krafter utvecklar och bygger vi en klimatanpassad, mer hållbar och samhällsviktig infrastruktur som möter morgondagens behov. Genom ett långsiktigt engagemang och en strävan att agera ansvarsfullt genom hela värdekedjan bidrar Vestum till en hållbar utveckling och långsiktigt värdeskapande.

VAD VI TROR PÅ

HUVUDPRINCIPER

EN DECENTRALISERAD AFFÄRSMODELL

Vi är en divisonaliserad organisation där verksamhets- och affärsbeslut fattas av ledningen i respektive enhet eller dotterbolag med strategiskt stöd från Vestum.

EN RESULTATORIENTERAD ORGANISATION

Vestums verksamhet fokuserar på att uppnå lönsam och hållbar tillväxt samt att möta de avkastningskrav och målsättningar som finns på segments- och koncernnivå.

EN FÖRVÄRVSDRIVEN TILLVÄXT

Förvärv adderar kunskap och kompetens, växer vår kundbas, öppnar nya geografiska marknader och stärker vårt befintliga erbjudande.

KÄRNVÄRDEN

EN ENTREPRENÖRIELL DRIVKRAFT

Vi är i första hand entreprenörer, och vi söker ständigt nya möjligheter till tillväxt genom att vara företagssamma och kreativa.

EN ANSVARSTAGANDE ANDA

Vi tror på frihet under ansvar - och vi litar på att våra kollegor genomför sina uppgifter utan detaljstyrning.

EN MODIG KULTUR

Vi vågar ifrågasätta saker och är inte rädda för att begå misstag - vi lär oss och utvecklas från dem.

BOLAGSSTYRNING

Vestum tillämpar ändamålsenliga och effektiva bolagsstyrningsprocesser för att säkerställa långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Bolagsstyrning

RELATERAT INNEHÅLL

Water, Services och Infrastructure

Vestums verksamhet är indelad i tre olika segment som erbjuder tjänster och produkter för olika delar av samhällets mest kritiska infrastruktur.

Våra segment

Gemensamt skapar vi framtiden

Vi förvärvar ledande specialistbolag som stärker och växer erbjudandet inom våra befintliga segment.

Bli en del av Vestum

Marknadens främsta specialister

Vestum samlar över 60 specialistbolag inom segmenten Water, Services och Infrastructure.

Våra bolag