Vestum är en industrikoncern som tillhandahåller specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet, bevisade affärsmodeller, stark lokal förankring och stabila kassaflöden.

Vestums organisation har lång erfarenhet av att starta, driva och förvärva verksamheter. Entreprenörskap finns i vårt DNA och för oss är det viktigt att entreprenörens drivkrafter och kundfokus genomsyrar hela organisationen. Därför tror vi på att verksamhetsbeslut ska tas i den rörelsedrivande enheten snarare än på koncernnivå, och vi ger våra dotterbolag stort eget ansvar. Samtidigt arbetar vi nära entreprenörerna där Vestums kunniga representanter kan vara med och fatta strategiska beslut, och på så sätt optimera tiden till affärsutveckling. 

Vår ambition är att växa till att bli den ledande nordiska industrikoncernen med utpräglat fokus inom specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Det gör vi genom att utveckla och förvärva välskötta och lönsamma verksamheter där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan arbeta för fortsatt utveckling och lönsam tillväxt.

 

Våra huvudprinciper

#1

Entreprenörskap

Ett av våra viktigaste ledord som ska genomsyra hela organisationen.

#2

Långsiktighet

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande.

#3

Förvärv

Förvärven ska stärka och flytta fram vår position inom respektive segment.

#4

Branschfokus

Vi är verksamma inom samhällsviktig infrastruktur.

#5

Decentraliserad affärsmodell

Beslutsfattandet sker i verksamheterna med stöd från relevanta individer från Vestum.

#6

Lönsam och hållbar tillväxt

Huvudfokus är lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning.

#7

Geografi

Våra huvudmarknader är Sverige och Norge, och inom segmentet Water finns vi även i Danmark och Storbritannien.

#8

Hållbarhet

Hållbarhetsrapportering sker på kvartalsbasis och är en integrerad del av våra styrmodeller.

Water, Services & Infrastructure

Vi har över 70 bolag inom segmenten Water, Services och Infrastructure.

Våra segment

Bli en del av Vestum

Vestum förvärvar entreprenörsstyrda och välskötta verksamheter med lång branscherfarenhet.

Bli en del av Vestum

Våra bolag

Vi har marknadens främsta specialister inom våra tre segment.

Se våra bolag