Hoppa till huvudinnehållet

HÅLLBAR TILLVÄXT

På Vestum har vi hållbara bolag som affärsidé. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig konkurrensfördel. Vi förvärvar och utvecklar specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur med ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i vår affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.

 

Vi vill göra skillnad i samhället, vi vill att våra bolags produkter och lösningar hjälper kunder att bli mer hållbara och skapar långsiktiga värden för samhället.

 

Vestums dotterbolag, vilka varierar i storlek och inriktning, har nått olika mognadsfas i hållbarhetsarbetet. Vissa bolag arbetar metodiskt och mäter löpande resultat och förbättringar. I andra bolag pågår en utveckling. Inom sina specialistområden har bolagen kunskaper och erfarenheter kring miljöfrågor, kvalitet och hur goda arbetsförhållanden säkerställs som dels uppfyller beställares krav, dels bidrar till att nya lösningar och standarder utvecklas inom industrin. Samtliga förvärv utgörs av välskötta verksamheter med företagsledningar som har ett stort engagemang för hållbara affärslösningar i en bransch som måste hantera många utmaningar.