Hoppa till huvudinnehållet

VISION

Vi ska vara en ledande koncern som aktivt verkar för en hållbar infrastruktur.

AFFÄRSIDÉ

Uppnå lönsam och hållbar tillväxt genom att utveckla och förvärva verksamheter med lång erfarenhet av att tillhandahålla specialiserade tjänster och produkter till hållbar infrastruktur.

HUR VI SKA REALISERA VÅR VISION

Strategi för lönsam och hållbar tillväxt

Vestums strategi är att utveckla och förvärva specialistbolag som tillhandahåller produkter och tjänster till hållbar infrastruktur. Koncernen består idag av ledande verksamheter som drivs av strukturell tillväxt med stabil intjäningsförmåga och kassaflödesgenerering över tid. Genom att samla verksamheter inom närliggande eller samma bransch skapas förutsättningar för affärsdrivande samarbeten som rör kunder och erbjudande.

Strategi för affärsutveckling

Affärsutveckling är en central del i Vestums verksamhet. Vestum utvecklar koncernbolagen tillsammans med bolagens företagsledningar. Arbetet bygger på ett starkt kundfokus i kombination med koncernens samlade kompetenser och resurser. Vestum stöttar portföljbolagen med erfarenhet och kompetenser, processer, ledarskap samt finansiella resurser. Vestum bedriver ett systematiskt arbete för att utvinna synergier och samverkanseffekter mellan bolagen, såsom exempelvis projektsamarbeten, kompetensöverföring och korsförsäljning.

Strategi för företagsförvärv

Företagsförvärv syftar till att stärka och flytta fram Vestums position genom att öka graden av specialisering och tillföra ny kompetens, förstärka existerande erbjudanden, bredda kundbasen samt bidra till geografisk expansion. Förvärv är också en viktig tillväxtdrivare där förvärvsmodellen och förvärvstempot anpassas till marknadsklimatet. Huvudfokus är kompletterande förvärv till befintlig portfölj samt tilläggsförvärv till befintliga verksamheter.