Vestums utvecklingsfilosofi bygger på att i hög grad behålla det lokala entreprenörskapet samtidigt som Vestum bidrar med ledarskap, kunskap, erfarenhet, processer och finansiella resurser. Med en decentraliserad styrning behåller respektive verksamhet ett stort eget ansvar med beslutsfattande nära kunden.

Vision

Vi ska bli ledande inom hållbar och samhällsviktig infrastruktur.

Affärsidé

Uppnå lönsam och hållbar tillväxt genom att utveckla och förvärva verksamheter med lång erfarenhet av att tillhandahålla specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur.

Vägval för att uppfylla vår strategi

Positionering
Våra verksamheter ska tillhandahålla specialiserade tjänster eller produkter till utvalda nischer inom infrastrukturen, ha bevisade affärsmodeller, lång branscherfarenhet samt stabila kassaflöden.

Styrning
Snabbt och flexibelt agerande genom ett decentraliserat ledarskap med stark lokal förankring.

Värdeskapande
Vi ska bidra med ledarskap, kunskap, erfarenhet, processer och finansiella resurser.

Förvärv
Förvärven ska stärka och flytta fram vår position inom respektive segment genom att tillföra nytt kunnande, geografisk expansion samt förstärka existerande erbjudande.