Hoppa till huvudinnehållet

Valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 

 

Valberedningsinstruktionen återfinns i protokollet från årsstämman den 23 maj 2022.

 

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Conny Ryk, RYK GROUP AB
  • Per Ericsson, Rosenqvist Gruppen AB
  • Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vestums valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

valberedningen@vestum.se

Vestum AB (publ)
Att: Valberedningen
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm