Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar lönsamma kvalitetsbolag med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vi har Norden som vår hemmamarknad.

Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt. Detta gör vi genom att tillsammans adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm

Finansiella mål

Finansiella mål

Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag med goda kassaflöden och starka marknadspositioner.

Läs mer

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Våra huvudprinciper

#1

Förvärvsdrivna

Vi växer både organiskt och genom förvärv där förvärv utgör den främsta tillväxtdrivaren

#2

Entreprenörsskap

Ett av våra viktigaste ledord och vårt DNA – för oss är det viktigt att detta genomsyrar hela organisationen

#3

Långsiktighet

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande

#4

Branschfokus

Vi förvärvar endast verksamheter med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader

#5

Decentraliserad affärsmodell

Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöd av gemensamma resurser för organisations- och ledningsprocesser, HR-frågor, ekonomistyrning, IT samt kommunikation

#6

Lönsam tillväxt

Huvudfokus är alltid lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning

#7

Geografi

Förvärvade bolag har sina huvudkontor i Norden med störst fokus på Sverige (tilläggsförvärv kan avvika från detta)

#8

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor skall alltid prioriteras