Intervju med Conny Ryk (CEO) & Olof Andersson (CFO) med anledning av Vestums delårsrapport Q1 för 2022.

Moderator: Petra Bergman

Våra huvudprinciper

#1

Förvärvsdrivna

Vi växer både organiskt och genom förvärv där förvärv utgör den främsta tillväxtdrivaren

#2

Entreprenörsskap

Ett av våra viktigaste ledord och vårt DNA – för oss är det viktigt att detta genomsyrar hela organisationen

#3

Långsiktighet

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande

#4

Branschfokus

Vi förvärvar endast verksamheter med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader

#5

Decentraliserad affärsmodell

Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöd av gemensamma resurser för organisations- och ledningsprocesser, HR-frågor, ekonomistyrning, IT samt kommunikation

#6

Lönsam tillväxt

Huvudfokus är alltid lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning

#7

Geografi

Förvärvade bolag har sina huvudkontor i Norden med störst fokus på Sverige (tilläggsförvärv kan avvika från detta)

#8

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor skall alltid prioriteras

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Vestum AB Nasdaq First North Growth Market

Uppdaterat 2022-05-25 19:30:22

20,87

-4,13 % -0,90

Köp

Hög

Volym

Valuta

20,915

22,12

116 590

SEK

Sälj

Låg

Omsättning

Börsvärde

20,975

20,87

2,5 MSEK

7 653 mn