Vi växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag där vi tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen inom våra segment i syfte att driva lönsam tillväxt. Detta gör vi genom att tillsammans adressera frågor inom strategi, processer och genomförande.

Våra huvudprinciper

#1

Förvärvsdrivna

Vi växer både organiskt och genom förvärv där förvärv utgör den främsta tillväxtdrivaren

#2

Entreprenörsskap

Ett av våra viktigaste ledord och vårt DNA – för oss är det viktigt att detta genomsyrar hela organisationen

#3

Långsiktighet

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande

#4

Branschfokus

Vi förvärvar endast verksamheter med exponering mot bygg- och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader

#5

Decentraliserad affärsmodell

Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöd av gemensamma resurser för organisations- och ledningsprocesser, HR-frågor, ekonomistyrning, IT samt kommunikation

#6

Lönsam tillväxt

Huvudfokus är alltid lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning

#7

Geografi

Förvärvade bolag har sina huvudkontor i Norden med störst fokus på Sverige (tilläggsförvärv kan avvika från detta)

#8

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor skall alltid prioriteras

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Vestum AB Nasdaq First North Growth Market

Uppdaterat 2022-08-14 08:09:18

14,512

4,34 % 0,60

Köp

Hög

Volym

Valuta

14,506

14,582

1 016 628

SEK

Sälj

Låg

Omsättning

Börsvärde

14,572

13,91

14,5 MSEK

5 335 mn