Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång erfarenhet och bred kompetens inom våra verksamhetsområden. Med stark lokal närvaro och över 2 000 anställda finns vi i Norden, Tyskland och Storbritannien.

Våra huvudprinciper

#1

Förvärvsdriven tillväxt

Förvärven ska stärka och flytta fram vår position inom våra segment

#2

Entreprenörsskap

Ett av våra viktiga ledord och vårt DNA – för oss är det viktigt att detta genomsyrar hela organisationen

#3

Långsiktighet

Vi har en långsiktig inställning till värdeskapande

#4

Branschfokus

Vi investerar endast i verksamheter inom samhällsviktig infrastruktur

#5

Decentraliserad affärsmodell

Verksamhetsbeslut tas i bolagen med stöd av koncerngemensamma resurser

#6

Hållbar lönsam tillväxt

Huvudfokus är alltid lönsam och hälsosam tillväxt av både organisation och omsättning

#7

Geografi

Vi finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien

#8

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor skall alltid prioriteras

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Vestum AB Nasdaq First North Growth Market

Uppdaterat 2022-10-05 00:53:41

13,576

6,2 % 0,79

Köp

Hög

Volym

Valuta

13,512

13,592

388 833

SEK

Sälj

Låg

Omsättning

Börsvärde

13,564

13,002

5,2 MSEK

4 991 mn