Hoppa till huvudinnehållet
Ersättningsriktlinjer Ladda ner
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (2022-05-23)
Incitamentsprogram Ladda ner
Teckningsoptioner av serie 2021/2025 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2021/2025 – Villkor
Teckningsoptioner av serie 2022/2025 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2022/2025 – Villkor
Teckningsoptioner av serie 2023/2026 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2023/2026 – Villkor
Ersättningsrapport Ladda ner
Ersättningsrapport 2022