Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag med goda kassaflöden och starka marknadspositioner.

Styrelsen har beslutat om följande finansiella mål:

 • Vinsttillväxt
  • Vestum har som mål att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15,0 procent.
 • Marginal
  • Vestum har som mål att uppnå en EBITA-marginal om minst 10,0 procent.
 • Kapitalstruktur
  • Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara 2,5-3,5x.
 • Utdelningspolicy
  • Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender