Vestums övergripande mål är att skapa långsiktig lönsam tillväxt genom att förvärva och utveckla kvalitetsbolag med goda kassaflöden och starka marknadspositioner.

Styrelsen har beslutat om följande finansiella mål på medellång sikt:

  • Vinsttillväxt
    • Vestum har som mål att på medellång sikt uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EBITA per aktie om minst 15,0 procent.
  • Marginal
    • Vestum har som mål att på medellång sikt uppnå en EBITA-marginal om minst 12,0 procent.
  • Kapitalstruktur
    • Den finansiella nettoskulden i relation till EBITDA ska vara högst 2,5x.

Vestum har som utdelningspolicy att vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender