Simon Göthberg VD

Födelseår: 1989
Huvudsaklig utbildning:
Bachelor’s Degree, Finance

Arbetslivserfarenhet (urval):
Vice VD & Head of M&A, Vestum
Investment Manager, Helix Kapital
Investment Banking Associate, Danske Bank

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
-

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 602 182 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Olle Nykvist General Counsel & Head of Group functions

Födelseår: 1984
Huvudsaklig utbildning:
LL.M.

Arbetslivserfarenhet (urval):
Styrelseledamot, Vestum
Partner/advokat, Cirio Advokatbyrå
Group Legal Counsel, Ericsson
Hovrättsassessor, Svea hovrätt

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
-

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 600 000 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Olof Andersson CFO

Födelseår: 1981
Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business & Economics

Arbetslivserfarenhet (urval):
CFO, Max Burgers
CFO, KVD
Vice President of FP&A, Klarna

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
-

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
13 500 000 aktier
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender