Conny Ryk VD & Grundare

Född 1983, Insynsperson, VD sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
Grundare av RYK GROUP (2012-nutid)
Grundare och VD på Sortera Group AB (2006-2020)
Grundare av Sanera Stockholm (2002-2006)
Lett över 30 M&A transaktioner
Mer än 10 års erfarenhet av nordisk Private Equity

Styrelseerfarenheter:
Ledamot Lakers Group AB (publ) (2018-nutid)
Ledamot Norsk Gjenvinning (2018-2020)
Ledamot Sortera Group AB (2006-nutid)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
56 550 000 aktier privat och via bolag
630 176 teckningsoptioner av serie 2021/2025 via bolag
1 015 961 teckningsoptioner av serie 2022/2025 via bolag

Olof Andersson CFO

Född 1981, Insynsperson, CFO sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
CFO på Max Burgers (2020-2021)
CFO på KVD of Sweden (2016-2019)
VP FP&A på Klarna Bank (2015-2016)
Manager FP&A på Klarna Bank (2012-2015)
Global Production Office Controller, Country
Controller - Production, Business Controller; H&M (2008-2012)
Revisorsmedarbetare, EY (2006-2008)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
13 500 000 aktier privat
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025 privat
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025 privat

Erkan Sen COO & Vice VD

Född 1974, Insynsperson, COO sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
CCO på Sortera Group (2020-2021)
CSO på Sortera Group (2019-2020)
COO på Sortera Group (2007-2019)

Styrelseerfarenheter:
Ledamot Sortera Group (2018-2021)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
13 500 000 aktier privat
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025 privat
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025 privat

Olle Nykvist Head of Legal

Född 1984, Insynsperson, Head of Legal sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
Partner, Cirio Advokatbyrå (2019-2021)
Group Legal Counsel, Ericsson (2017-2018)
Advokat, Advokatfirman Lindahl (2016-2017)
Hovrättsassessor, Svea Court of Appeal (2009-2016)

Styrelseerfarenheter:
Ledamot, Vestum AB (publ) (2021-nutid)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
13 577 586 aktier privat
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025 privat
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025 privat

Simon Göthberg Head of M&A

Född 1989, Insynsperson, Head of M&A sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
Private Equity på Helix Kapital (2017-2021)
Corporate Finance på Danske Bank (2015-2017)
Private Equity på Wynnchurch Capital (2014-2015)

Styrelseerfarenheter:
Suppleant Sensebit/Trafikia (2020-2021)
Suppleant Heda Skandinavien (2018-2021)
Suppleant Holms Attachments (2018-2021)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
13 500 000 aktier privat
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025 privat
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025 privat

Carl-Johan Callenholm Head of Vestum International

Född 1973, Insynsperson, Head of Vestum International sedan 2022.

Operativa erfarenheter:
Grundare av och VD för Lakers Group (2016-nutid)
Ledande befattningar inom Xylem-koncernen (2011-2016)
Ledande befattningar inom ITT-koncernen (2002 - 2011)

Styrelseerfarenheter:
Ledamot Lakers Group (2016-2021)
Ledamot No Dig Alliance (2022-nutid)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
416 772 aktier genom bolag
862 447 teckningsoptioner av serie 2021/2025 via bolag
897 841 teckningsoptioner av serie 2022/2025 via bolag

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.