Styrdokument

Visselblåsning

Det är av största vikt för Vestum att regler följs och att affärsetiken inom koncernen är hög. Vestum har därför inrättat en koncernövergripande visselblåsartjänst som ger alla möjlighet att informera om missförhållanden. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part. Rapporteringskanalen för visselblåsartjänsten nås via https://report.whistleb.com/vestum.