Styrdokument

Visselblåsning

Det är av största vikt för Vestum att regler följs och att affärsetiken inom koncernen är hög. Vestum har därför inrättat en koncernövergripande visselblåsartjänst som ger alla möjlighet att informera om missförhållanden. Visselblåsartjänsten hanteras av en extern part. Rapporteringskanalen för visselblåsartjänsten nås via https://report.whistleb.com/vestum.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender