Conny Ryk Styrelseordförande

Födelseår: 1983
Invald: Styrelseordförande sedan 2023
Utskottsarbete: -

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare & VD, Vestum
Grundare och VD, Sortera AB
Grundare och VD, RYK GROUP
Styrelseledamot, Norsk Gjenvinning

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Styrelseledamot, RYK GROUP

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
57 000 000 aktier
630 176 teckningsoptioner av serie 2021/2025
1 015 961 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Oberoende:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

Per Åhlgren Styrelseledamot

Födelseår: 1960
Invald: Styrelseledamot sedan 2019 (styrelseordförande 2019-2023)
Utskottsarbete: Ordförande i ersättningsutskottet

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business administration

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare, Mangold Fondkommission
Grundare, GoMobile nu

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Styrelseordförande, Mangold Fondkommission
Styrelseledamot GoMobile nu
Styrelseledamot, Bong

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
23 318 516 aktier

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

Johan Heijbel Styrelseledamot

Födelseår: 1975
Invald: Styrelseledamot sedan 2016
Utskottsarbete: Ordförande i revisionsutskottet

Huvudsaklig utbildning:
Fristående kurser i företagsekonomi och juridik

Arbetslivserfarenhet (urval):
VD, Novestra
CFO, Qbranch

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
CFO, Strax

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
435 435 aktier

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

Anders Rosenqvist Styrelseledamot

Födelseår: 1968
Invald: Styrelseledamot sedan 2021
Utskottsarbete: Medlem i revisionsutskottet

Huvudsaklig utbildning:
Grundskola

Arbetslivserfarenhet (urval):
Grundare, Rosenqvist Gruppen
Grundare, Rosenqvist Entreprenad

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
VD och styrelseledamot, Rosenqvist Gruppen

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
29 686 350 aktier

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

Helena Fagraeus Lundström Styrelseledamot

Födelseår: 1981
Invald: Styrelseledamot sedan 2021
Utskottsarbete: Medlem i ersättningsutskottet

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Engineering Physics

Arbetslivserfarenhet (urval):
Chief Sustainability & Strategy Officer, X Shore
Head of Via Summa, Summa Equity
Senior Director, Arla Foods

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Chief Strategy Officer, Solkompaniet

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
-

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

Siri Hane Styrelseledamot

Födelseår: 1984
Invald: Styrelseledamot sedan 2023
Utskottsarbete: Medlem i revisionsutskottet

Huvudsaklig utbildning:
Master of Science (M.Sc.), Business

Arbetslivserfarenhet (urval):
Head of Digital, UCHead of Consumer, Collector BankCEO, Lendo

Väsentliga uppdrag utanför Vestum:
Director, Business Insight, Enento GroupStyrelseledamot, Duunitori

Innehav i Vestum (inklusive närstående):
-

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget

 

 

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender