Per Åhlgren Styrelseordförande

Född 1960, Insynsperson, Styrelseordförande sedan 2019.

Övriga uppdrag:
Mangold AB, Ordförande
Bong AB, Ledamot

Tidigare uppdrag:
Black Earth Farming LTD (2015-2019)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 7 282 538 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Johan Heijbel Styrelseledamot

Född 1975, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag:
Strax Nordic AB
Urbanista AB
Richmond & Finch AB
Novestra Financial Services AB
J. Heijbel AB.
CFO för Stax AB

Tidigare uppdrag:
Qbranch AB, Explorica Inc.
Nordberg Capital Partners Inc.
Nove Capital Master Fund Ltd.
VD för Novestra AB (2006-2016)
Interims-VD för WeSC AB
CFO och HR Chef för Qbranch AB.

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 145 145 aktier privat och via bolag.

Oberoende i förhållande bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Olle Nykvist Styrelseledamot & Head of Legal

Född 1984, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2021.

Tidigare uppdrag:
Partner på Cirio Advokatbyrå (2020-2021)
Group Legal Counsel på Ericsson (2017-2018)
Advokat på Advokatfirman Lindahl (2016-2017)
Biträdande domare (2012-2016)
Ledamot Sanera Stockholm (2011-2012)
Ledamot Sortera Group (2011-2012)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 4 500 000 aktier privat.

Oberoende i förhållande bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Anders Rosenqvist Styrelseledamot

Född 1968, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag:
Rosenqvist Gruppen AB
Rosenqvist Entreprenad AB
Rosenqvist Fastigheter
XYZ Maskin AB
Diagona AB

Tidigare uppdrag:
Pandrol AB

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 10 000 000 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.