Per Åhlgren Styrelseordförande

Född 1960, Insynsperson, Styrelseordförande sedan 2019.

Övriga uppdrag:
Mangold AB, Ordförande
Bong AB, Ledamot

Tidigare uppdrag:
Black Earth Farming LTD (2015-2019)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
22 893 444 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Johan Heijbel Styrelseledamot

Född 1975, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag:
Strax Nordic AB
Urbanista AB
Racing Shield AB
Novestra Financial Services AB
J. Heijbel AB.
CFO för Stax AB

Tidigare uppdrag:
Qbranch AB, Explorica Inc.
Nordberg Capital Partners Inc.
Nove Capital Master Fund Ltd.
VD för Novestra AB (2006-2016)
Interims-VD för WeSC AB
CFO och HR Chef för Qbranch AB.

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 435 435 aktier privat och via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Olle Nykvist Styrelseledamot & Head of Legal

Född 1984, Insynsperson, Head of Legal sedan 2021.

Operativa erfarenheter:
Partner, Cirio Advokatbyrå (2019-2021)
Group Legal Counsel, Ericsson (2017-2018)
Advokat, Advokatfirman Lindahl (2016-2017)
Hovrättsassessor, Svea Court of Appeal (2009-2016)

Styrelseerfarenheter:
Ledamot, Vestum AB (publ) (2021-nutid)

Innehav i Vestum, inklusive närstående*:
13 577 586 aktier privat
84 485 teckningsoptioner av serie 2021/2025 privat
135 959 teckningsoptioner av serie 2022/2025 privat

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Anders Rosenqvist Styrelseledamot

Född 1968, Insynsperson, Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag:
Rosenqvist Gruppen AB
Rosenqvist Entreprenad AB
Rosenqvist Fastigheter
XYZ Maskin AB
Diagona AB

Tidigare uppdrag:
Rosenqvist Rail AB

Innehav i Vestum, inklusive närstående*: 29 686 350 aktier via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Helena Fagraeus Lundström Styrelseledamot

Född 1981, Insynsperson, styrelseledamot sedan 2021

Övriga uppdrag:
Chief Sustainability & Strategy Officer, X Shore AB

Tidigare uppdrag:
Head of Via Summa, Summa Equity
Styrelseledamot, Infobric
Styrelseledamot, Milarex

Innehav i Vestum, inklusive närstående: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Johannes Lien Styrelseledamot

Född 1977, Insynsperson, styrelseledamot sedan 2021

Övriga uppdrag:
Senior Advisor, Summa Equity
Styrelseledamot, Ljusgårda AB (publ)
Styrelseledamot, Cretum Invest AB, Cretum AB och Cretum Management AB

Tidigare uppdrag:
Medgrundare och Partner, Summa Equity
Styrelseledamot, Byggmax Group AB (publ)
Styrelseledamot, Lakers Group AB (publ)
Styrelseledamot, Sortera Group AB
Styrelseledamot, Pagero Group AB (publ)

Innehav i Vestum, inklusive närstående: 3 000 000 aktier privat och via bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Utskott

Styrelsen har utsett revisionsutskott och ersättningsutskott. Revisionsutskottet består av Johan Heijbel (ordförande), Anders Rosenqvist och Johannes Lien. Ersättningsutskottet består av Per Åhlgren (ordförande) och Helena Fagraeus Lundström.

 

*Närstående – definition

Maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make såsom person med vilken insynspersonen ingått partnerskap och sambo.

Barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om.

Släkting som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, exempelvis myndiga barn.

Juridiska personer
a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller
b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller
c) upprättats till förmån för sådan person, eller
d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos sådan person.