Valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Conny Ryk (RYK GROUP AB), Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) och Per Åhlgren (GoMobile nu Aktiebolag). Conny Ryk är ordförande i valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det genom att skicka e-post till conny.ryk@vestum.se.