Valberedningen inför årsstämman ska utgöras av representanter för de tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningsinstruktionen återfinns i protokollet från årsstämman den 23 maj 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

Henrik Westöö, RYK GROUP AB
Anders Rosenqvist, Rosenqvist Gruppen AB
Erik Mitteregger, GoMobile nu AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vestums valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

valberedningen@vestum.se

Vestum AB (publ)
Att: Valberedningen
Riddargatan 10
114 35 Stockholm

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender