Valberedningens förslag till styrelseändring i Vestum AB (publ)

Valberedningen i Vestum AB (publ) har beslutat att föreslå Conny Ryk, som därmed ersätter Per Åhlgren, till ny styrelseordförande. Olle Nykvist har på egen begäran meddelat att han avser att lämna styrelsen.

I enlighet med vad som kommunicerats i pressmeddelande den 29 juni 2023, föreslår valberedningen att den extra bolagsstämman utser Conny Ryk till ny styrelseordförande i Vestum i samband med att denne lämnar sin roll som VD för bolaget. Per Åhlgren, nuvarande styrelseordförande, kommer att fortsätta i styrelsen som ledamot.

Olle Nykvist har på egen begäran meddelat att han avser att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Olle Nykvist kommer dock fortsatt vara aktiv i Vestums ledning i sin roll som General Counsel & Head of Group functions.

Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer offentliggörs av Vestum genom ett separat pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig på Vestums webbplats.

Valberedningen består av Henrik Westöö (RYK GROUP AB), Anders Rosenqvist (Rosenqvist Gruppen AB) och Erik Mitteregger (GoMobile nu AB). Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på Vestums webbplats (www.vestum.se).

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender