Inom Infrastructure erbjuder vi specialiserade arbeten inom mark & anläggning, järnväg och annan infrastruktur.

Kunder utgörs främst av offentliga beställare, men också privata aktörer, som investerar i och underhåller olika delar av infrastrukturen så som exempelvis järnväg, tunnelbana, skolor, sjukhus, områdessäkerhet samt vatten- och avlopp.

Våra bolag inom Infrastructure

ABR Mark & Järnväg

ABR grundades 2014 och utför järnvägsarbeten åt primärt statliga beställare.

Läs mer

Containertjänst

Containertjänst i Tyresö är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter för byggrelaterad verksamhet.

Läs mer

Fibber

Fibber utför projektering, installation och underhåll av fiber.

Läs mer

FlexiRail

FlexiRail är verksamt inom infrastrukturentreprenader med fokus på drift, underhåll...

Läs mer

GW Asfalt

GW Asfalt utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att renovera innergårdar.

Läs mer

Hanell Entreprenad

Hanell är ett nytänkande specialistbolag som utför underhållsarbeten och entreprenader inom järnvägssektorn.

Läs mer

Infracon

Infracon utför betong-, mark- och anläggningsarbeten för väg-, park- och infrastrukturprojekt.

Läs mer

M.C.R. Mobile Container Repair

MCR-bolagen bedriver uthyrning och försäljning av containrar samt erbjuder diverse tjänster.

Läs mer

Marbit

Marbit utför arbeten inom markanläggning och utemiljö.

Läs mer

Markax

Markax utför anläggningsuppdrag avseende VA och fjärrvärme, bygg-, mark- och anläggningsservice...

Läs mer

MDT Markvaruhuset

Markvaruhuset är en specialiserad byggvaruhandel med produkter för VA-system, fuktskydd och grundläggning.

Läs mer

MR Entreprenad

MR Entreprenad är specialiserade på VA- och ledningsarbeten, väg- och anläggningsarbeten samt markarbeten.

Läs mer

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna

MTB utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten.

Läs mer

Mälardalens Spår och Anläggning

Mälardalens Spår och Anläggning bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten.

Läs mer

Pordrän

Pordrän är en marknadsledande leverantör av värmeisolerande och dränerande produkter för fuktskydd.

Läs mer

Rosenqvist Entreprenad

Rosenqvist Entreprenad utför kvalificerade entreprenadprojekt i järnvägsmiljö samt inom kollektivtrafik.

Läs mer

SBK

SBK utför projektering av betongstommar och renovering av betongkonstruktioner.

Läs mer

Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges största montageföretag inom områdessäkerhet.

Läs mer

ØstCom

ØstCom är en ledande norsk aktör inom områdessäkerhet

Läs mer