Hoppa till huvudinnehållet
Infrastructure

INFRASTRUCTURE

49%

av EBITA

Segmentet Infrastructure erbjuder specialiserade arbeten inom järnväg, vatten & avlopp och annan infrastruktur.

 

Segmentet utgörs i hög grad av specialister inom bland annat underhållsarbeten på järnväg, ovan och under mark, arbeten vid innergårdsrenoveringar, grundläggning, betongrenovering i garage samt produktförsäljning av fuktskydd och avloppsreningssystem. Slutkunder utgörs huvudsakligen av offentliga beställare, men också privata aktörer som investerar i och underhåller olika delar av infrastrukturen såsom exempelvis järnväg, tunnelbana, skolor, sjukhus, områdessäkerhet samt vatten och avlopp. Segmentet bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom ett brett tjänsteerbjudande som möjliggör transporter med minskad klimatpåverkan.