Hoppa till huvudinnehållet
Services

SERVICES

27%

av EBITA

Services erbjuder specialiserade tjänster och produkter till främst privata och offentliga fastighetsägare. Segmentet har en stark lokal närvaro i Norden. 

 

Produkt - och tjänsteutbud utgörs främst av installation och underhåll inom exempelvis VVS, elektricitet, undertak, klimatkontroll och teknisk isolering. Slutkunder är huvudsakligen privata och kommunala fastighetsägare med behov av omställning för att möta ökade miljö och tillgänglighetskrav samt energieffektivisering. Genom att erbjuda tjänster och produkter som minskar kundernas energianvändning och klimatpåverkan bidrar Vestum till en hållbar samhällsutveckling.