Inom Water ingår specialistbolag med fokus på att förbättra  vatteninfrastrukturen. Verksamheterna karaktäriseras av strukturell tillväxt och kan exempelvis vara specialiserade på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin.

Kunder utgörs dels av offentliga beställare som är i behov av att pumpa vatten från en plats till en annan i avloppssystem och vattenförsörjningen av olika infrastrukturanläggningar, dels av fastighetsägare och VVS-aktörer som är i behov av vattendistribution och hantering av avloppsvatten, och dels av industribolag som är i behov av vattenfilter, vattenpumpar och bevattningssystem för olika applikationer.

Våra bolag inom Water