Inom Water ingår specialistbolag med fokus på att förbättra  vatteninfrastrukturen. Verksamheterna karaktäriseras av strukturell tillväxt och kan exempelvis vara specialiserade på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin.

Kunder utgörs dels av offentliga beställare som är i behov av att pumpa vatten från en plats till en annan i avloppssystem och vattenförsörjningen av olika infrastrukturanläggningar, dels av fastighetsägare och VVS-aktörer som är i behov av vattendistribution och hantering av avloppsvatten, och dels av industribolag som är i behov av vattenfilter, vattenpumpar och bevattningssystem för olika applikationer.

Våra bolag inom Water

A&J Pump Service Lakers Oy

A&J Pump service Lakers Oy är ett växande företag inom vattenteknikbranschen.

Läs mer

Ahlström & Persson

Ahlström & Persson säljer och servar de flesta tillgängliga pumpmärken på marknaden inom segmentet VVS och avloppsvatten.

Läs mer

Alther Pumpen

Alther Pumpen grundades 1991 av Uwe Alther med fokus på planering och realisering av vatten- och avloppssystem och anläggningar.

Läs mer

Driftsteknikk

Vårt uppdrag är att leverera de bästa produkterna och tjänsterna för vatten och avloppsvatten.

Läs mer

Driftsteknikk Industrier

Driftsteknikk Industrier är en av Norges största tillverkare av prefabricerade pumpstationer.

Läs mer

DWS

Företagets kärnverksamhet ligger inom leverans av högkvalitativa tätnings- och underhållsprodukter samt serviceutförande på pumpar, växellådor, ventiler och hydraulisk utrustning.

Läs mer

El & Driftteknik AB

El & Driftteknik i Strängnäs utför omlindning, reparationer och service på alla typer av elmotorer, pumpar, generatorer etc.

Läs mer

Electro Performance

Electro Performance säkerställer att produktionseffektiviteten är hög, genom snabb respons, problemlösning, kompetent reparation och rådgivning.

Läs mer

ElectroCare

ElectroCare har omfattande expertis inom alla aspekter av elmotorer, pumpar, ventilation, växlar och generatorer.

Läs mer

Elmodan

Elmodan levererar främst till byggföretag och uthyrningsföretag. Även om pumpar är vårt primära fokus, erbjuder vi även relaterad utrustning som är relevant för våra kunder.

Läs mer

Elmotorservice

Elmotorservice är ett serviceföretag inriktat på försäljning och service av elverktyg, elmotorer, elverk...

Läs mer

Filtrena

Leverantör av filter och vattenbehandlingsutrustning.

Läs mer

Haugestøl Pumpeservice

Vi säljer och servar alla typer av pumpar och pumprelaterade produkter för både rent vatten och avloppsvatten.

Läs mer

Herrmann Pumpen-Technik

Herrmann Pumpen-Technik är ett anläggningsteknikföretag för pumpstationer inom vattenförsörjnings- och avfallshanteringsindustrin.

Läs mer

Kafra

AS Kafra är en av de ledande tillverkarna av byggnader för vatten- och avloppspumpstationer.

Läs mer

Lakers Group

Lakers Group är en marknadsledande leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar i norra Europa.

Läs mer

LFG Pumpeteknikk

LFG Pumpeteknikk är ett pumphandelsföretag som samarbetar med välkända pumptillverkare över hela Europa och USA.

Läs mer

Miva Montage

Miva montage arbetar med rör- och maskininstallationer i Stockholm, Uppsala och Mälardalen.

Läs mer

Norsk Pumpeservice

Norsk Pumpeservice AS har i mer än 35 år levererat sötvattensförsörjning.

Läs mer

Oslo Pumpeservice

Oslo Pumpeservice säljer och servar cirkulationspumpar för värme och kyla, borrhålspumpar...

Läs mer

Pump & Vattenteknik

Vi erbjuder pumpar från alla tillverkare och levererar där ni har behov, detta gäller över hela världen.

Läs mer

Pump Supplies

Pump Supplies är en ledande leverantör av elektriska pumpar i Storbritannien och Irland.

Läs mer

Pumpe-Service

Vår verkstad har med nästan 40 års erfarenhet utfört service och reparationer av de flesta avlopps-, borrhåls- och cirkulationspumpar på marknaden.

Läs mer

Pumpeteknikk

Vi konsulterar, säljer, installerar och reparerar pumpar för industriella applikationer, konstruktion...

Läs mer

Pumppulohja

Pumppulohja är en av de största tillverkarna av tryckkärl och vattenfilter i Norden.

Läs mer

Pumpsnabben

Pumpsnabben arbetar med service, reparationer, renoveringar, och uthyrning samt försäljning av pumpar till industri, VVS och avloppsvatten.

Läs mer

Scanregn

Scanregn är en leverantör av pumpar och tillbehör till bevattningssystem för hela VA-området.

Läs mer

Watman Engineering

Watman Engineering är specialist inom området vattenrening.

Läs mer