Hoppa till huvudinnehållet
Water

WATER

24%

av EBITA

Segmentet Water erbjuder specialiserade produkter som förbättrar vatteninfrastruktur och möjliggör effektivisering av energi- och vattenförbrukning.

 

Kunderna utgörs dels av offentliga beställare som är i behov av att pumpa vatten från en plats till en annan i avloppssystem och vattenförsörjningen av olika infrastrukturanläggningar, dels av fastighetsägare och VVS-aktörer som är i behov av vattendistribution och hantering av avloppsvatten, och dels av industribolag som är i behov av vattenfilter, vattenpumpar och bevattningssystem för olika applikationer. En betydande del av segmentet utgörs av produktförsäljning av vattenpumpar, borrutrustning, vattenfilter och bevattningssystem. Genom att erbjuda pumpar och bevattningssystem som minskar kundernas energianvändning och vattenförbrukning bidrar Vestum till minskad klimatpåverkan och en mer hållbar samhällsutveckling.