Som tidigare har meddelats tas Vestum aktier i dag (13/12) upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Vi ser noteringen på Nasdaq Stockholm som en kvalitetsstämpel och ett naturligt steg i Vestums utvecklingsresa. Genom noteringen på Nasdaq Stockholm ges bättre förutsättningar för långsiktigt värdeskapande för våra aktieägare samtidigt som Vestum tar ytterligare kliv mot att bli Nordens ledande industrikoncern inom samhällsviktig infrastruktur.

Se filmen från klockringningen
Läs pressmeddelandet här

Bilder från dagen