Prospekt Ladda ner Datum
Prospekt – Vestum AB (publ) 2022-12-07
Registreringsbevis – Vestum AB (publ) 2022-12-07
Bolagsbeskrivning Vestum AB 2021-05-18
Inbjudan till teckning av units i WeSC 2019-08-20
Inbjudan till teckning av aktier i WeSC 2018-05-07
Inbjudan till teckning av aktier i WeSC 2017-08-07

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender