Hoppa till huvudinnehållet

KONKRETA LÖSNINGAR FÖR EN ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD

Scanregn vill bidra till en ökad biologisk mångfald bland annat genom att anlägga en ängsmark med olika blommor, växter och en damm samt plantera buskar och träd

 

Scanregn planerar även att skapa insektshotell för att ytterligare locka till sig pollinerande insekter. Utöver arbetet med biologisk mångfald har Scanregn även som mål att bli självförsörjande på el via solceller samt att gå över till elbilar i så stor utsträckning som möjligt.

Scanregn har länge haft som ambition att leda vägen framåt i hållbarhet. Claus Villekjear, VD på Scanregn berättar att de förutom anläggning av ängsmark nyligen installerat solpaneler som kommer att ge tillräckligt mycket energi för att driva deras anläggningar dagtid samt driva deras värmepumpar.

Ökad biologisk mångfald och hållbarhet

 

Claus Villekjears förhoppning är att de konkreta aktiviteterna kommer att bidra till ökad biologisk mångfald och driva utvecklingen mot fler hållbara samarbeten och lösningar inom branschen. 

Byte till elbilar är på gång 

 

Claus kör själv elbil men betonar att det fortfarande finns utmaningar med begränsad räckvidd för batterier samt begränsad tillgång till snabbladdningsstationer över hela Danmark.

 

 

Claus Villekjær

Fakta

 

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten.