Vestum har anslutit till UN Global Compact  – en plattform för ledning, utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder.

Medlemmar i UN Global Compact åtar sig att följa tio grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder till stöd för Globala målen, Sustainable Development Goals.

UN Global Compact, som lanserades år 2000, är det största hållbarhetsinitiativet för företag i världen, med fler än 16 000 företag baserade i över 158 länder.

Med målet att förvärva och utveckla specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur har Vestum ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.