Vestum har anslutit till UN Global Compact  – en plattform för ledning, utveckling, implementering och rapportering av ansvarsfulla affärsmetoder.

Medlemmar i UN Global Compact åtar sig att följa tio grundläggande principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder till stöd för Globala målen, Sustainable Development Goals.

UN Global Compact, som lanserades år 2000, är det största hållbarhetsinitiativet för företag i världen, med fler än 16 000 företag baserade i över 158 länder.

Med målet att förvärva och utveckla specialistbolag inom byggindustrin och infrastruktur har Vestum ett helhetsperspektiv på hållbarhet, integrerat i affärsmodell, investeringsstrategi och investeringskriterier.

”För oss är det viktigt att ansluta oss till UN Global Compact, eftersom mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljöfrågor och korruptionsfrågor är grunden i vårt hållbarhetsarbete och hur vi vill arbeta”, säger Vestums vd och grundare Conny Ryk.  De tio grundläggande principerna och de globala målen är en viktig och stor del av vårt hållbarhetsramverk, fortsätter Conny Ryk.

”Jag ser verkligen fram emot att ingå i nätverket UN Global Compact, både nationellt och globalt”, säger Vestums hållbarhetschef Sara Haasmark. Det är så oerhört viktigt att vi arbetar systematiskt, gemensamt, tillsammans och över gränser i vår strävan att nå det hållbara samhället. Därför är det så viktigt för oss på Vestum att vara medlemmar i UN Global Compact”, avslutar Sara Haasmark.