Ersättningsriktlinjer Ladda ner
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (2022-05-23)

 

Incitamentsprogram Ladda ner
Teckningsoptioner av serie 2021/2025 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2021/2025 – Villkor
Teckningsoptioner av serie 2022/2025 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2022/2025 – Villkor
Teckningsoptioner av serie 2023/2026 – Styrelsens förslag
Teckningsoptioner av serie 2023/2026 – Villkor

 

Ersättningsrapport Ladda ner
Ersättningsrapport 2022

Finansiella rapporter

Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.

Finansiella rapporter

Aktien

Vestums aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market.

Se kurs och utveckling

Finansiell kalender

Prenumerera och se när nästa rapporttillfälle är.

Finansiell kalender